LuciDesign

Durata medierii

Din momentul în care părţile au acceptat să se medieze, vor fi programate în cel mult câteva săptămâni.

Şedintele de mediere se stabilesc în funcţie de disponibilitatea programului părţilor şi a mediatorului.

Dacă sunt necesare mai multe şedinte de mediere, acestea se programează cît de repede se poate şi se doreşte.

Séances de médiation plus réels (l'exclusion des préparations), durer de quelques heures à la journée autour de, în funcţie de disputa de soluţionat dar şi de disponibilitatea fizică şi psihică a părţilor dar şi a mediatorului.

Costurile medierii

La médiation ne nécessite pas le paiement des frais de justice, Les honoraires du médiateur est raisonnable, les avocats est facultative pour les parties, et la vérification des antécédents et de la légalité de la Cour est en procédures non contentieuses, pour les parties, à quelques exceptions près, ne pas avoir à payer les frais juridiques.

Onorariul mediatorului, ca şi alte costuri care pot apărea pe parcursul medierii, sunt plătite de toate părţile din mediere.

Nivelul onorariului se calculează în functie de obiectul conflictului, complexitatea speţei şi de timpul estimat alocat soluţionării conflictului.

Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştiinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere. În astfel de cazuri, mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere şi să îndrume părţile spre alt mediator, fiind obligat să restituie în parte onorariul, raportat la munca şi efortul depus de acesta pâna la acel moment.