LuciDesign

Durata medierii

Din momentul în care părţile au acceptat să se medieze, vor fi programate în cel mult câteva săptămâni.

Şedintele de mediere se stabilesc în funcţie de disponibilitatea programului părţilor şi a mediatorului.

Dacă sunt necesare mai multe şedinte de mediere, acestea se programează cît de repede se poate şi se doreşte.

Cele mai multe sesiuni de mediere propriu-zisă (excluzând pregătirile), durează de la câteva ore la întreaga zi, în funcţie de disputa de soluţionat dar şi de disponibilitatea fizică şi psihică a părţilor dar şi a mediatorului.

Costurile medierii

Medierea nu necesită plata taxelor judiciare de timbru, onorariul mediatorului fiind rezonabil, prezenţa avocaţilor este  opţională pentru părţi, iar verificarea condiţiilor de fond şi legalitate de către instanţa de judecată se face în cadrul unei proceduri necontencioase, pentru care părţile, cu unele excepţii, nu trebuie să plătească taxe judiciare.

Onorariul mediatorului, ca şi alte costuri care pot apărea pe parcursul medierii, sunt plătite de toate părţile din mediere.

Nivelul onorariului se calculează în functie de obiectul conflictului, complexitatea speţei şi de timpul estimat alocat soluţionării conflictului.

Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştiinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere. În astfel de cazuri, mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere şi să îndrume părţile spre alt mediator, fiind obligat să restituie în parte onorariul, raportat la munca şi efortul depus de acesta pâna la acel moment.