LuciDesign

mediereee

Când şi cum apelam la mediator?

Procesul de mediere este organizat şi condus de un mediator autorizat. Ca să putem soluţiona un litigiu prin  mediere avem nevoie de serviciile specializate ale unui mediator.

Orice dispute ivite care vizează raporturile:

  •  De familie
  •  De proprietate
  •  Comerciale
  •  Moştenire
  •  Contracte , ş.a.m.d,

pot fi soluţionate nu doar prin procedura judiciară, ci şi prin procedura medierii.

Hal Abramson, autorul lucrării “Mediation Representation: Advocating in a Problem-Solving Process”, sugerează că următoarele genuri de dispute se pretează   îndeosebi  procedurii de mediere:

•        Când părţile au vederi conflictuale cu privire la fapte sau la lege  (reglementare) ;

•        Când părţile sunt nevoite să exprime emoţii puternice;

•        Când părţile tânjesc după oportunitatea de a fi auzite direct de către cealaltă parte;

•        Când clienţii şi avocaţii sau consilierii lor juridici nu mai pot avea o comunicare efectivă şi eficientă fără asistenţa unui mediator competent;

•        Când părţile nu au abilităţi de negociatori şi au nevoie de o structurare a procesului de negociere şi de experienţa de negociator oferită de un mediator;

•        Când există un conflict între o parte şi avocatul său sau consilierul ei juridic.

   Christopher Moore, partener în “CDR Associates”, mediator din 1979 şi autorul lucrării “ The  Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict” ia în considerare, de asemenea, şi aceşti factori:

•        Emoţiile părţilor sunt foarte intense şi împiedică o reglementare;

•        Comunicarea dintre părţi este săracă atât cantitativ, cât şi calitativ iar părţile nu pot schimba situaţia prin ele însele;

•        Falsa percepţie sau stereotipurile împiedică schimburile de idei sau de soluţii productive;

•        Comportamente negative sau/şi negativiste repetate generează bariere de rezolvare;

•        Dezacordurile cu privire la date, fapte sau/şi probe, împiedică colectarea şi evaluarea lor;

•        Multitudinea aspectelor disputei ţin departe părţile de la un acord privind reordonarea şi/sau combinarea lor de-o manieră în care acestea ar fi rezolvabile;

•        Părţile percep interesele lor ca fiind incompatibile;

•        Părţile nu au proceduri de negociere, folosesc o procedură greşită sau nu utilizează inteligent o procedură;

•        Părţile nu au un cadru acceptabil pentru negociere;

•        Părţile au dificultăţi în a începe negocierile;

•        Părţile au ajuns în impas într-un proces dificil de negociere.

   Paula M. Young, profesor asociat la “ Appalachian School of  Law” din Virginia unde predă negocierea, medierea în litigiile civile, arbitrajul şi concepţia sistemului de rezolvare a disputelor, doreşte să mai adauge următoarele situaţii în care părţile:

•        Au nevoie de a-şi proteja reputaţia, bunăvoinţa, secretele comerciale sau un bun renume printr-un proces confidenţial;

•        Caută să evite oboseala emoţională şi psihologică a unei judecăţi în instanţă;

•        Caută să evite confuzia, specific îndeosebi în speţa afacerilor, unei acţiuni în instanţă;

•        Caută să evite costurile unei judecăţi în instanţă;

•        Au nevoie de o rezolvare mai rapidă a disputei lor;

•        Nu pot să prevadă cu precizie rezultatul unei hotărâri judecătoreşti;

•        Au nevoie de mai mult decât o dezdăunare sau hotărâre judecătorească;

•        Caută un gen de compromis mai curând decât o soluţie de genul “câştigător- perdant”;

•        Doresc să păstreze controlul asupra rezultatului;

•        Caută să evite decizia unui judecător părtinitor, distrat sau nepriceput;

•        Nu-şi pot permite costurile unor avocaţi deosebiţi dar scumpi, ale unor experţi sau ale altor reprezentări într-un proces  în instanţă.

Pentru a găsi un mediator aveţi la dispoziţie mai multe posibilităţi:

  • pe site-ul Consiliului de Mediere este publicat Tabloul Mediatorilor Autorizati (http://www.cmediere.ro/mediatori/) ; pentru a obţine informaţiile corecte şi pentru operativitate, ar fi bine să selectaţi şi să alegeţi un mediator din judeţul dumneavoastră. Deşi mediatorii nu sunt dependenţi de o competenţă teritorială, puteţi astfel puteţi să alegeţi orice mediator autorizat din ţară, e mai comod să luaţi legătura cu cel mai apropiat de dumneavoastră; tabloul cuprinde datele de contact – adresa, număr de telefon, e-mail;
  • la sediul instanţelor puteţi găsi afişat tabloul cu mediatorii autorizaţi din judeţ sau din localitate;
  • pe Internet, căutând în motorul de căutare Google “mediere” sau “mediator”, aveţi acces la informaţii despre mediere şi mediatori. Puteţi consulta de asemenea site-urile mediatorilor;
  • întrebând cunoştinţe, prieteni, despre care ştiţi că au fost la mediere, de numele mediatorului cu care au colaborat.

Odată ales, puteţi contacta mediatorul prin telefon sau e-mail pentru a stabili o întâlnire cu acesta, fixând data exactă a acestei întalniri.

La această întâlnire programată poate merge doar o parte sau pot merge toate părţile. Este recomandabil să informaţi mediatorul cu privire la acest aspect pentru a vă putea rezerva timpul de care aveţi nevoie.

În situaţia în care la prima întâlnire cu mediatorul participă doar o parte, se semnează un contract de  premediere. Acest contract îi permite mediatorului să contacteze şi să invite şi cealaltă parte la şedinţa de informare privind avantajele medierii sau chiar să participe la mediere.

Dacă părţile aflate în conflict vin împreună la mediator şi după informare aleg medierea, se programează şedinţa de mediere.