LuciDesign

mediere_apulum

   Medierea, aşa cum se practică ea astăzi, ca un proces structurat pentru rezolvarea disputelor şi a conflictelor ivite între părţi, a fost reglementată prin Legea 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

   Prin apariţia acesteia, s-a definit un concept nou de abordare şi stingere a litigiilor, aducând pe piaţa muncii o profesie nouă în România– aceea de mediator. Cei care au muncit la conceperea şi elaborarea ei s-au inspirat din legislaţia altor ţări membre, încercând să o adapteze specificului legislaţiei noastre.

   Legea 370/2009, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a adus primele modificări legii medierii, care rezolvau aspecte întâlnite în practică.

   Ordonanţa de Guvern 13/2010, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin art. II, aduce modificări unor articole ale Legii 192/2006, prin care se face legătura între legea noastră şi cea din UE în domeniul medierii.

   Prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificări şi completări Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, cu efecte începând de la data de 1 octombrie 2012, respectiv 9 ianuarie 2013. Intervento legislativo a mente che prende effetto alla data di entrata in vigore della legge n. 134/2010 Codice di procedura civile, ripubblicato, cu modificările şi completările ulterioare, correlazioni stati fatti in relazione a questo atto.

Hugh 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, e di modificare l'articolo. II della legge. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, legge mediazione apporta modifiche importanti, per i paragrafi di introduzione (11) e (12), come segue:

11) Prova della partecipazione alla riunione sui benefici della mediazione è fatto da un mediatore certificato rilasciato informazioni che ha reso informazioni. Se una delle parti rifiuta di partecipare alla scrittura conferenza, non rispondere all'invito di cui all'articolo. 43 comma. (1) o non presente al momento fissato per informazioni sulla riunione, sono redatti – verbale, che viene presentata al tribunale del file.

(12) Il tribunale respinge la richiesta di citazione per il fallimento inammissibile l'obbligo del richiedente di partecipare alla riunione informativa sulla mediazione, prima della richiesta di convocazione, o il processo di attivazione entro il termine fissato dal giudice a tal fine, per contenziosi di cui all'articolo. 601 comma. (1) illuminata. un) – f).

Governo di emergenza Ordinanza N.. 44/2012 che modifica l'articolo. 81 di Diritto. 76/2012 per l'attuazione della legge. 134/2010 Codice di procedura civile, approvato con legge. 206/2012, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogată până la data de 1 februarie 2013. Însă, Guvernul României a adoptat în data de 30 ianuarie 2013, o Ordonanţă de Urgenţa prin care termenul de intrare în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogat până la data de 15 februarie 2013.

   Totodată, prin acelaşi act normativ, a fost prorogat şi termenul de intrare în vigoare a dispoziţiilor art. 2 comma. (1)2 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care prevede sancţiunea inadmisibilităţii pentru neprezentarea la şedinţa de informare asupra avantajelor medierii, în cauzele civile.

Documente utile şi legislaţie:

Legea 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;

Directiva 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială;

Directiva 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne;

Codul european de conduită pentru mediatori;

Standardul ocupaţional al mediatorului;

Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator;

Ghid de mediere pentru magistraţi;

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF).