LuciDesign

mediere

Principes de la médiation :

Medierea se bazează pe următoarele principii:

1. Medierea are caracter voluntar ;

– este principiul conform căruia părţile sunt singurele care decid dacă acceptă procesul de mediere şi acordul rezultat. Părţile se pot retrage oricând din mediere.

2. Acceptul în cunoştinţă de cauză/ Informarea prealabilă a părţilor ;

– principiul afirmă dreptul părţilor de a fi informate cu privire la procesul de mediere, principiile aplicabile si rolul mediatorului înainte de acceptarea medierii.

3. Autodeterminarea părţilor/ Caracterul individual;

– este principiul care afirmă dreptul şi capacitatea părţilor de a-şi defini propriile probleme, nevoi şi soluţii. Înţelegerea aparţine părţilor. Orice termen al înţelegerii este propus şi acceptat de părţi.

4. Neutralitatea/ Imparţialitatea mediatorului;

– afirmă dreptul părţilor la un proces de mediere corect, fără părtinire;

Neutralitatea mediatorului – Interes personal zero în ceea ce priveşte rezultatul disputei. Mediatorul rămâne în afara conflictului părţilor , nu se implică decât în limitele impuse de procedura.

Imparţialitatea mediatorului – se explică prin obiectivitate, justeţe, nepărtinire în aprecieri. Presupune echidistanţă faţă de părţi, tratament egal aplicat părţilor, fără favorizarea / apărarea uneia sau alteia dintre părţi.

5. Confidentialité ;

– element esenţial al procedurii de mediere.

Obligaţia de confidenţialitate a mediatorului este legală şi nelimitată în timp. Obligaţia părţilor de a păstra confidenţialitatea este convenţională. În prezenţa unei clauze de confidenţialitate introduse de părţi în contractul de mediere, persoanele care însoţesc părţile la mediere au obligaţia semnării unui acord de confidenţialitate.

Principiile medierii configurează drepturile părţilor şi rolul mediatorului.