LuciDesign

mediere

Principles of mediation :

Medierea se bazează pe următoarele principii:

1. Medierea are caracter voluntar ;

- The principle that only parties to decide whether to accept the mediation process and resulting agreement. The parties may withdraw from the mediation at any time.

2. Acceptul în cunoştinţă de cauză/ Informarea prealabilă a părţilor ;

- The principle of states parties' right to be informed of the mediation process, principiile aplicabile si rolul mediatorului înainte de acceptarea medierii.

3. Autodeterminarea părţilor/ Caracterul individual;

- Is the principle that says the right and ability of the parties to define their own problems, nevoi şi soluţii. Înţelegerea aparţine părţilor. Any term of the agreement is proposed and accepted by the parties.

4. Neutralitatea/ Imparţialitatea mediatorului;

– afirmă dreptul părţilor la un proces de mediere corect, without bias;

Neutralitatea mediatorului – Interes personal zero în ceea ce priveşte rezultatul disputei. The mediator remains outside the conflict parties , nu se implică decât în limitele impuse de procedura.

Mediator Impartiality - Is explained by objective, justeţe, fairness in assessment. Presupune echidistanţă faţă de părţi, equal treatment of parties, fără favorizarea / defense of either party.

5. Confidentiality ;

- An essential element of the mediation process.

Obligaţia de confidenţialitate a mediatorului este legală şi nelimitată în timp. Obligaţia părţilor de a păstra confidenţialitatea este convenţională. In the presence of a confidentiality agreement by the parties in mediation, persons accompanying the parties to mediation are required signing a confidentiality agreement.

Configure mediation principles and rights of the parties the mediator role.