LuciDesign

mediere

Principiile medierii :

Medierea se bazează  pe următoarele principii:

1.   Medierea are caracter voluntar ;

– este principiul conform căruia părţile sunt singurele care decid dacă acceptă procesul de mediere şi acordul rezultat. Părţile se pot retrage oricând din mediere.

2.   Acceptul în cunoştinţă  de cauză/ Informarea prealabilă a părţilor ;

– principiul afirmă dreptul părţilor de a fi informate cu privire la procesul de mediere, principiile aplicabile  si rolul mediatorului înainte de acceptarea medierii.

3.   Autodeterminarea părţilor/ Caracterul individual;

– este principiul care afirmă dreptul şi capacitatea părţilor de a-şi defini propriile probleme, nevoi şi soluţii.  Înţelegerea aparţine părţilor. Orice termen al înţelegerii este propus şi acceptat de părţi.

4.   Neutralitatea/ Imparţialitatea mediatorului;

– afirmă  dreptul părţilor la un proces de mediere corect, fără părtinire;

Neutralitatea  mediatorului –  Interes personal zero în ceea ce priveşte rezultatul disputei. Mediatorul rămâne în afara conflictului părţilor , nu se implică  decât în limitele impuse de procedura.

Imparţialitatea mediatorului – se explică prin obiectivitate, justeţe, nepărtinire în aprecieri. Presupune echidistanţă  faţă  de părţi, tratament egal aplicat părţilor, fără  favorizarea / apărarea uneia sau alteia dintre părţi.

5.   Confidenţialitatea ;

– element esenţial al procedurii de mediere.

Obligaţia de confidenţialitate a mediatorului este legală şi nelimitată  în timp.  Obligaţia părţilor de a păstra confidenţialitatea este convenţională. În prezenţa unei clauze de confidenţialitate introduse de părţi în contractul de mediere, persoanele care însoţesc părţile la mediere au obligaţia semnării unui acord de confidenţialitate.

Principiile medierii configurează drepturile părţilor şi rolul mediatorului.