LuciDesign

mediere

   Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare  pe cale amiabilă, a conflictelor, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Unele definiţii ale medierii insistă  pe rolul mediatorului în facilitarea comunicării părţilor şi stabilirea acordului, altele pun accentul pe tehnicile de mediere şi preocuparea mediatorului pentru integrarea intereselor părţilor.

Astfel, medierea “vorbeşte” despre o sumă de detalii tehnice, metode şi procedee reunite,  dar şi despre măiestria mediatorului de a îmbina si utiliza  instrumentele adecvate, la momentul oportun pentru desăvârşirea rolului sau eminent.

Când se compară cu judecata în instanţă, ca mijloc de rezolvare a disputelor, medierea oferă următoarele avantaje:

•        Viteza. Din momentul în care părţile au acceptat să se  medieze, vor  fi programate în  cel  mult  câteva săptămâni. Cele mai multe sesiuni de mediere propriu-zisă ( excluzând pregătirile) durează de la câteva ore la întreaga zi, în funcţie de obiectul conflictului de soluţionat. Prin contrast, procedura judiciară durează de regulă mai multe luni sau, în cele mai multe cazuri, necesită ani buni pentru finalizarea judecăţii.

•        Confidenţialitatea. Cele mai multe proceduri şi documente în instanţa de judecată sunt accesibile publicului spre deosebire de mediere unde sunt confidenţiale. Sesiunile de mediere sunt private, nu există “ consemnări publice” ca în instanţe, deci nimeni nu trebuie să ştie că părţile au o dispută. Ceea ce se spune într-o mediere nu poate fi utilizat ulterior în instanţă .

•        Costuri scăzute. Medierea nu necesită plata taxelor judiciare de timbru, onorariul mediatorului fiind rezonabil, prezenţa avocaţilor este  opţională pentru părţi, iar verificarea condiţiilor de fond şi legalitate de către instanţa de judecată se face în cadrul unei proceduri necontencioase, pentru care părţile, cu unele excepţii, nu trebuie să plătească taxe judiciare.

În alte ţări,  există numeroase centre de mediere non-profit care soluţionează dispute relative minore cum ar fi dispute ale clienţilor, ale vecinilor, de la locul de muncă sau asemănătoare cu titlu gratuit ( pro-bono) sau pentru un onorariu fix. Rezolvarea disputelor private ale societăţilor comerciale unde se mediază în special clauze, afaceri, contracte sau litigii de muncă sau alte cazuri în care este vorba de sume considerabile vor fi mai costisitoare, dar net mai utile ca şi costuri,  decât procedurile în faţa  instanţelor  de judecată.

•        Corectitudine. În mediere , părţile concep soluţia disputei în acord cu nevoile comune,  fără ca jurisprudenţa, judecătorul sau legiuitorul să  impună rezolvarea problemei lor . Mai mult decât atât, dacă părţile  consideră  că soluţia propusă nu este corectă, nu trebuie să o accepte.

•        Flexibilitate. În mediere,  se poate  dezvolta orice aspect legat de disputa ce are importanţă pentru părţi . De exemplu, la medierea unui divorţ, un cuplu poate depăşi reglementările legale stricte cu privire la partajul bunurilor şi stabilirea custodiei copiilor şi să găsească o înţelegere care în mod normal n-ar fi hotărât-o judecătorul, cum ar fi participarea fiecărui soţ la activităţile extraşcolare ale copiilor sau cui îi va fi încredinţat câinele familiei. Multe dispute conţin aspecte nedescoperite sau ascunse, iar medierea oferă un cadru în care acestea pot fi scoase la suprafaţă, evidenţiate şi discutate spre a deveni părţi într-o soluţie globală.

•        Stresul redus. Pentru multe persoane, participarea la procedurile judiciare generează temere şi disconfort. Părţile sunt obligate să participe  la  proceduri complicate, cu  un scenariu de genul “ câştigătorul ia totul” şi intervine  frustrarea de a fi dependent de un sistem unde se vorbeşte practic o limbă străină plină de termeni ciudaţi. Medierea, dimpotrivă, este purtată în limba comună vorbită, nepreţioasă şi este condusă în cea mai mare parte chiar de părţile în dispută.

•        Succesul. Mediatorii independenţi şi serviciile de mediere relevă că în mai mult de 3  din 5 cazuri părţile sunt capabile să soluţioneze aspectele disputei, spre satisfacţia lor reciprocă.


În plus, medierea prezintă avantaje distincte, după cum urmează:

Pentru părţile aflate în conflict:

–        costuri reduse ;

–        caracterul confidenţial;

–        găsirea şi acceptarea unei soluţii;

–        participarea directă  pentru găsirea unei soluţii;

–        rapiditatea ajungerii la o soluţie  în comparaţie cu un proces la instanţa de judecată;

–        posibilitatea   îmbunătăţirii  relaţiilor dintre părţi;

–        confortul afectiv.

Pentru instanţa de judecată:

–        degrevarea instanţelor de judecată de numărul mare de cazuri;

–        creşterea calităţii actului de justiţie;

–        scăderea costurilor organizării proceselor din instanţă.

Pentru avocaţi:

–        în mediere nici un caz nu este pierdut;

–        onorariul poate fi mai mare, în funcţie de costuri şi durată;

–        dosarul se soluţionează  într-un timp scurt;

–        confortul unui birou de mediere vs. sălile de judecata;

–        pot păstra controlul asupra  înţelegerii, control de care nu dispun în instanţă;

–        volumul de muncă mai redus.