LuciDesign

   Asociaţia „Mediere Apulum”  şi-a început activitatea în anul 2012, având ca preşedinte şi ca formator principal în mediere pe d-na Angelica Jurca, avocat şi mediator,  Membru în Consiliul de Mediere din România.

   Angelica Jurca a beneficiat de pregătirea profesională ca mediator oferită de Centrul Pilot de Mediere Craiova, în cadrul programului de asistenţă în domeniul formării ca mediator , organizat de Ambasada Statelor Unite la Bucureşti în parteneriat cu  Ministerul Justiţiei din România, în anul 2005, fiind formată ca mediator de reputaţii formatori americani Linda I. Lazarus, J.D. şi Susan Green, J.D., LLM, exercitându-şi profesia de mediator din anul 2006.

   A fost iniţiatorul  şi  managerul   proiectului „ Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba – instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor”, proiect care s-a bucurat de finanţare europeana, în cadrul programului – Phare 2004, Programul Societatea Civilă, Componenta 3- „  Democraţie, Drepturile Omului , Statul de drept şi Independenţa justiţiei „ . Proiectul a avut ca obiectiv informarea justiţiabililor din judeţul Alba cu privire la utilitatea medierii, ca procedură alternativă de soluţionare a litigiilor, realizarea de servicii de mediere şi formarea  magistraţilor, avocaţilor şi juriştilor din judeţul Alba, precum şi studenţilor de la Facultatea de Drept „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în cadrul unor seminarii  cu participarea unor reputaţi mediatori, în plan naţional şi internaţional.

    A colaborat cu mediatorii austrieci, Patricia Velikay şi Rupert Wackerle,  la organizarea Seminarului  „ Practica Medierii în Uniunea Europeană”   ( noiembrie 2007), care s-a bucurat de o larga participare şi un semnificativ ecou în spaţiul juridic,   prin participarea unui număr semnificativ de  avocaţilor, judecătorilor,  juriştilor, studenţilor, precum şi  a altor persoane interesate de problematica medierii.  Seminarul a abordat in premieră, în România , problematica medierii în context european. Work-shopurile  au vizat teme precum  „ Ce este medierea? Diferenţa dintre mediere şi procedura judiciară”, Relaţia mediator/avocat” „ Modele de practică în domeniul medierii”, „ Evoluţia medierii în Austria”,, ,  „Perspectiva europeană asupra medierii „ , „ Sisteme juridice europene în cadrul cărora medierea a devenit o alternativă viabilă”.

   Utilitatea  şi importanţa implicării celor doi mediatori austrieci rezidă şi din faptul că anterior, în calitate de experţi europeni, în problematica medierii au oferit consultanţă Ministerului Justiţiei în redactarea Legii 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, iar ulterior au conferenţiat în cadrul unui  program naţional privind implementarea medierii în rândul magistraţilor români.

    A fost Managerul proiectului finanţat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti – Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii “ Medierea – metodă eficientă de rezolvare a conflictelor”. -2009.

   Asociaţia „ Mediere Apulum”  are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de formare profesională ca mediator, atât formare iniţială, cât şi formare continuă,  punându-se un accent important pe seriozitate şi corectitudine, promovând şi menţinând un grad ridicat al calităţii conţinutului serviciilor şi al cursurilor organizate.

   Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul comunicării,  teoriei şi analizei conflictelor, tehnicilor de negociere, metodelor  alternative de soluţionare a conflictelor si,  în special, în  teoria şi practica medierii;

b) dezvoltarea de abilităţi practice în  procedura de mediere;

c) cunoaşterea  legislaţiei naţionale şi comunitare  în domeniul medierii;

d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.

    De la momentul începerii activităţii, Asociaţia „ Mediere Apulum” a format în profesia de mediator, un număr semnificativ de persoane, provenite din cele mai diverse medii profesionale: magistraţi, avocaţi, jurişti, profesori universitari, experţi contabili, economişti, farmacişti, funcţionari publici, funcţionari din cadrul M.A.I., etc.

   Cursurile de formare ca mediator, desfăşurate de Asociaţia „ Mediere Apulum” sunt autorizate de către Consiliul de Mediere din România prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1046/27.10.2012.

   Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea de cursuri , conform legislaţiei în materia formării profesionale a adulţilor si   asigură dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul Ocupaţional al  Mediatorului.

   Formarea profesională a mediatorilor se finalizează cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de Mediere.