LuciDesign

Cursuri de formare continuă
12 - 13 iunie 2015 - Alba Iulia;
26 - 27 iunie 2015 - Alba Iulia;
Perioada de desfasurare a cursurilor:
slider2slider2slider2slider2
Joseph Joubert
"Ţinta divergenţelor sau a discuţiilor, nu ar trebui să fie victoria, ci progresul."
slider4
slider1slider1 Cursuri de formare inițială
Perioada de desfasurare a cursurilor:
16.11.2013- 15.12.2013- Sibiu;
21.01.2014- 22.02.2014- Alba Iulia;
15.04.2014- 15.05.2014- Alba Iulia;
08.09.2014- 05.10.2014- Alba Iulia;

Asociația "Mediere Apulum" Alba Iulia

“The aim of argument, or of discussion, should not be victory, but progress.(Joseph Joubert)”
“Ţinta divergenţelor sau a discuţiilor, nu ar trebui să fie victoria, ci progresul. (Joseph Joubert)”

       Asociaţia „Mediere Apulum” şi-a început activitatea în anul 2012, având ca preşedinte şi ca formator principal în mediere pe d-na Angelica Mocan, avocat şi mediator, Membru în Consiliul de Mediere din România.
   Angelica Mocan a beneficiat de pregătirea profesională ca mediator oferită de Centrul Pilot de Mediere Craiova, în cadrul programului de asistenţă în domeniul formării ca mediator , organizat de Ambasada Statelor Unite la Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din România, în anul 2005, fiind formată ca mediator de reputaţii formatori americani Linda I. Lazarus, J.D. şi Susan Green, J.D., LLM, exercitându-şi profesia de mediator din anul 2006.
   A fost iniţiatorul şi managerul proiectului „ Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba - instrument instituţional de promovare a serviciilor de mediere adresate justiţiabililor”, proiect care s-a bucurat de finanţare europeana, în cadrul programului - Phare 2004, Programul Societatea Civilă, Componenta 3- „ Democraţie, Drepturile Omului , Statul de drept şi Independenţa justiţiei „ . Proiectul a avut ca obiectiv informarea justiţiabililor din judeţul Alba cu privire la utilitatea medierii, ca procedură alternativă de soluţionare a litigiilor, realizarea de servicii de mediere şi formarea magistraţilor, avocaţilor şi juriştilor din judeţul Alba, precum şi studenţilor de la Facultatea de Drept „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în cadrul unor seminarii cu participarea unor reputaţi mediatori, în plan naţional şi internaţional.
   A colaborat cu mediatorii austrieci, Patricia Velikay şi Rupert Wackerle, la organizarea Seminarului „ Practica Medierii în Uniunea Europeană” ( noiembrie 2007), care s-a bucurat de o larga participare şi un semnificativ ecou în spaţiul juridic, prin participarea unui număr semnificativ de avocaţilor, judecătorilor, juriştilor, studenţilor, precum şi a altor persoane interesate de problematica medierii. Seminarul a abordat in premieră, în România , problematica medierii în context european. Work-shopurile au vizat teme precum „ Ce este medierea? Diferenţa dintre mediere şi procedura judiciară”, Relaţia mediator/avocat” „ Modele de practică în domeniul medierii”, „ Evoluţia medierii în Austria”,, , „Perspectiva europeană asupra medierii „ , „ Sisteme juridice europene în cadrul cărora medierea a devenit o alternativă viabilă”.
   Utilitatea şi importanţa implicării celor doi mediatori austrieci rezidă şi din faptul că anterior, în calitate de experţi europeni, în problematica medierii au oferit consultanţă Ministerului Justiţiei în redactarea Legii 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, iar ulterior au conferenţiat în cadrul unui program naţional privind implementarea medierii în rândul magistraţilor români.
    A fost Managerul proiectului finanţat de Ambasada S.U.A. la Bucureşti - Secţia Afaceri Publice, program pilot de promovare a medierii “ Medierea - metodă eficientă de rezolvare a conflictelor”. -2009.
porno ro filme porno gratis filme xxx seriale online porno xxx